Advokatfirmaet htd AS

Forretningsjuridisk bistand

Privatsrettlig tvisteløsning

Rådgivning mot det offentlige virkemiddelapparatet

Bistand ved bokettersyn

Privatrettslig granskning

Bred erfaring ved restrukturering og nedbemanning

Kunnskap
Erfaring
Proporsjonalitet

Diskresjon
Erfaring
Rådgivende møter

Handling
Resultat
Styrke
Gjennomføringsevne

Store og små klienter så vel oppstrøms som nedstrøms innen olje- og offshoreindustrien.

Ikke bare ekspert,  men praktisk erfaring for gjennomførbare  løsninger er viktig for Advokatfirmaet HTD.

Eiendomsutvikling
Regulering
Byggeprosess
Eiendomssalg
Bistand hele veien

Advokat Henrik Tore Dahl
har et bredt nettverk, og erfaring som ansatt i Bedriftsforbundet og Deloitte Advokatfirma DA, som advokatfullmektig.

Advokat Tore Henrik Dahl

Ta kontakt dersom De har spørsmål eller behov for bistand.